Drammen Karate Dojo ble siftet den 31. mars 2007 av Marius Ommedal 1. Dan.

Dojoen ble stiftet med formål å fremme interessen for KYOKUSHIN KARATE og derved stimulere begge kjønn til å bedre sine fysiske og psykiske kvaliteter. Dojoen skal videre søke å utvikle utøvere med høy standard nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All dojo aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Dojoen trener og underviser i stilarten Kyokushinkai. Kyokushinkai ble grunnlagt av Masutatsu Oyama. Stilarten er en av de 5 mest utbredte stilarter som drives i Japan ved siden av Shotokan, Gojo Ryu, Shito Ryu og Wado Ryu.

Drammen Karate Dojo Kyokushinkai er en offisiell dojo under;

Internasjonal Karate Organisasjon(IKO) Kyokushinkaikan

image06.jpg image07.jpg Image08.jpg image09.jpg