Gradering 11.06.2008
 
Følgende var oppe til gradering og besto til sine grader:

Cathrine Woxholt - 9. kyu

Kjetil Remme - 10. kyu

Sensor:

Senpai Marius Ommedal

image06.jpg image07.jpg Image08.jpg image09.jpg