Gradering 10.06.2015

Følgende var oppe til gradering og besto til sine grader:

Eirik Furuholt - 3. Kyu
Mia Rosic - 3. Kyu
Jonas A. Bråthen - 7. Mon
Mikaela Petrovic - 9. Mon

Sensor:

Senpai Marius Ommedal