Gradering 27.11.2016

Følgende var oppe til gradering og besto til sine grader:


Eugeny Malchuk - 7. Kyu
Raymond Lilleødegård - 7. Kyu

Sensor:

Senpai Marius Ommedal

Gradering.28.11.16.small